Quotation

No.Sebut harga Perihal Kerja

Tarikh dan
Masa Lawatan

Tempat
Lawatan

Tarikh Tutup Bayaran
JPNPP/400-17/2022/14 

TAWARAN SEMULA : SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENANAMAN BAGI KAWASAN TEROSOT DI HUTAN SIMPAN KEKAL BUKIT JURU SELUAS 1.1 HEKTAR

17/5/2022 (SELASA)
10.00 PAGI
hingga 12.00 
TENGAHARI

PEJABAT HUTAN DAERAH
SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG

24/05/2022 (SELASA)
12.00 
TENGAHARI

RM 10.00
http://
ep.penang.gov.my
               a bcefghijk      

    l logo pp  LOGO JPSMmoqr  logo botani