Dasar

 • Pewartaan Hutan Simpanan Kekal

Untuk memperuntukan kawasan tanah yang mencukupi bagi Hutan Perlindungan, Hutan Berhasil, Hutan Lipur dan penyelidikan 
sebagai Hutan Simpanan Kekal

 • Perundangan Hutan

Untuk memastikan sumber alam dikekalkan dan diuruskan secara berkekalan melalui penguatkuasaan undang- undang hutan 
yang kuat.

 • Pengurusan Hutan Secara Berkekalan

Untuk menguruskan hutan melalui prinsip pengurusan hasil secara berkekalan bagi mencapai faedah sosial, ekonomi dan alam 
sekitar yang sempurna

 • Pemeliharaan dan Pemulihan Hutan

Untuk meningkatkan program pembangunan hutan melalui operasi berasaskan amalan- amalan sivilkultur yang sesuai.

 • Pengusahasilan Hutan

Untuk mengalakkan cara- cara pengusahasilan yang cepat melalui rancangan dan pengusahasilan hutan ditetapkan bagi 
keluaran berterusan

 • Keluaran Dan Industri Hutan

Untuk mencapai keseimbangan yang rasional antara kapasiti keupayaan industri pemprosesan dengan sumber hutan.

 • Penyertaan Bumiputera

Untuk menggalakkan penyertaan kaum bumiputera dalam lapangan perusahaan kayu sejajar dengan Dasar Pembangunan 
Nasional Kerajaan.

 • Ladang Hutan

Untuk menubuhkan ladang hutan bagi menampung bekalan kayu balak dari kawasan hutan asli serta mengaalakkan sektor 
swasta dalam  penubuhan dan pembangunan hutan

 • Hutan Tani

Untuk mengalakkan penglibatan aktif masyarakat setempat dalam program Hutan Tani

 • Pengeluaran Hutan Bukan Kayu

Untuk meningkatkan pengeluaran bagi menampung permintaan tempatan serta keperluan industri berasaskan kayu

 • Pembangunan Tenaga Manuasia dan Latihan

Untuk menambah bilangan tenaga manusia yang terlatih bagi menampung keperluan hutan dan industri berasaskan kayu

 • Penyelidikan Dan Perkembangan Hutan

Untuk mengalakkan perkhidmatan pengembangan, publisiti dan pendidikan hutan

 • Pemeliharaan Kepelbagaian Hayat

Untuk melaksanakan program- program yang sesuai dan memelihara jenis- jenis flora yang unik

 • Perhutanan Masyarakat, Rekreasi dan Pelancongan

Untuk menggubal program- program perhutanan masyarakat serta menyediakan kemudahan berekreasi dan pelancongan

 • Nilai Kursus Saintifik

Untuk mewujudkan kawasan yang sesuai bagi tujuan pendidikan dan keperluan sains

 • Kerjasama Antarabangsa

Untuk menjalinkan perhubungan dan kerjasama antarabangsa yang lebih erat bagi meningkatkan kefahaman dalam pengurusan dan pembangunanpembangunan Hutan- Hutan Tropika

              a bcefghijk      

    l  Lambang P.Pinang (1) LOGO JPSMmoqr  logo botani