Senarai Spesies ERT

Senarai Spesies-Spesies Sangat Terancam, Terancam Dan Jarang Ditemui (ERT)

Rancangan Pengurusan Hutan (RPH) disediakan juga sebagai sebuah panduan umum didalam menyediakan maklumat status terkini spesies dipterokarp terancam di Negeri Pulau Pinang mengikut IUCN Red List Categories and Criteria. Maklumat  amat berguna di untuk dijadikan rujukan utama bagi golongan pelajar,penyelidik, pengurus hutan, pembuat dasar dan kumpulan bukan pakar dalam meningkatkan pengetahuan mereka mengenai spesies dipterokarp terancam ini. Pengetahuan mengenai spesies terancam ini dapat membantu Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang, Agensi-Agensi Kerajaan yang berkaitan dan Agensi Bukan Kerajaan (NGO) dalam memelihara dan memulihara spesies-spesies terancam ini. Terdapat beberapa spesies dipterokarp terancam dalam 3 kategori IUCN yang telah dikenalpasti di Negeri Pulau Pinang iaitu:

1. Critically Endangered (CR)     :    1 spesies

  1. Hopea bracteate penangiana (merawan ungu/damar Kuching).

2. Endangered (EN)                     :   1 spesies

  1. Vatica pallida (resak).

3. Vulnerable (VU)                        :   8 spesies

  1. Anisoptera laevis (mersawa durian)
  2. Dipterocarpus caudatus ssp/ penangianus (keruing gasing)
  3. D.chartaceus (Keruing kertas)
  4. D.fagineus (keruing pipit)
  5. Hopea semcuneata (sama rupa cengal)
  6. Vatica maingayi (resak lidi)
  7. V. odorata ssp, odorata (resak ranting kesat)
  8. V.stapfiana (resak mempening)
              a bcefghijk      

    l  Lambang P.Pinang (1) LOGO JPSMmoqr  logo botani