HUTAN SIMPANAN HUTAN DARA (VJR)

Dalam usaha-usaha untuk melindungi dan mengekalkan jenis hutan dan ekologi semulajadi,Jabatan telah mengambil langkah menubuh dan menyelenggara kawasan Hutan SimpananHutan Dara (VJR) sebagai hutan simpanan semula jadi. Tujuan utama penubuhan Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR) adalah untuk menggambarkan jenis-jenis hutan yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Terdapat kawasan Hutan Simpanan Hutan Dara yang meliputi kawasan seluas 386 hektar. Jadual di bawah menunjukkan senarai Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR) serta keluasannya.

Keluasan Hutan Simpanan Hutan Dara (Virgin Jungle Reserve) di Negeri Pulau Pinang.

HUTAN SIMPAN KEKAL (HSK)

NO. KOMPARTMEN JENIS HUTAN

KELUASAN(HEKTAR)

 PANTAI ACHEH  7B  DARAT    73
 TELOK BAHANG    2  PAMAH   117
 BUKIT KERAJAAN  4    BUKIT  196
              a bcefghijk      

    l  Lambang P.Pinang (1) LOGO JPSMmoqr  logo botani