Objektif Jabatan

  • Menguruskan khazanah hutan secara berkekalan bagi pengeluaran pelbagai gunaan dan perkhidmatan hutan secara optimum
  • Meningkatkan keluaran hutan melalui aktiviti-aktiviti perhutanan dan meningkatkan kualiti perkhidmatan JPSM
  • Mengimbangi pemeliharaan dan perlindungan kepelbagaian hayat, air dan tanah
  • Memastikan pemprosesan bahan mentah sedia ada dan pengeluaran yang bernilai dan penambahan produk-produk baru
  • Tingkatkan kesedaran masyarakat awam terhadap peranan dan fungsi Jabatan Perhutanan kepada keperluan pengurusan, pembangunan dan pentadbiran hutan yang optimum
  • Meningkatkan sumbangan sektor perhutanan kepada hasil pendapatan ke arah meningkatkan lagi pembangunan sosio-ekonomi hutan
              a bcefghijk      

    l  Lambang P.Pinang (1) LOGO JPSMmoqr  logo botani