Pencapaian Piagam Pelanggan Bagi Bulan Jun 2022

Bil.

PIAGAM PELANGGAN

BILANGAN AKTIVITI YANG MENEPATI

1

Membuat keputusan mengenai sebarang permohonan perkhidmatan daripada jabatan dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) hari bekerja dari tarikh menerima permohonan.

Menepati Sasaran 3 hari

Melebihi 3 hari tetapi tidak melebihi 7 hari

Melebihi 7 hari

20

 0


0

2

Menyediakan maklumbalas teknikal dalam tempoh tidak melebihi satu (1) minggu hari bekerja dari tarikh menerima surat atau pertanyaan.

(Tidak boleh jika melibatkan semakan siasatan di lapangan)

Menepati Sasaran 1 minggu

Melebihi 1 minggu tetapi tidak melebihi 2 minggu

Melebihi 2 minggu

     

3

Menjawab maklumbalas surat atau pertanyaan dalam tempoh tidak melebihi satu (1) minggu hari bekerja dari tarikh menerima surat atau pertanyaan.

(Tidak boleh jika melibatkan semakan siasatan di lapangan)

Menepati Sasaran 1 minggu

Melebihi 1 minggu tetapi tidak melebihi 2 minggu

Melebihi 2 minggu

     

4

Memperbaharui tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasas kayu dalam tempoh tidak melebihi 10 minit bagi mereka yang memperolehi kelulusan dan telah membuat temujanji.

Menepati Sasaran 10 minit

Melebihi 10 minit tetapi tidak melebihi 30 minit

Melebihi 30 minit

 0  0  0

5

Keputusan melanjutkan tempoh lesen mengeluarkan hasil hutan atau lesen menjalankan kilang berasas kayu dan permit penggunaan akan diberi dalam tempoh tidak melebihi satu (1) bulan sebelum tarikh tamat lesen.

Menepati 1 bulan

Melebihi 1bulan tetapi tidak melebihi 2 bulan

Melebihi 2 bulan

0

6

Lesen untuk mengeluarkan hasil hutan akan dikeluarkan dalam tempoh tidak melebihi satu (1) minggu hari bekerja dari tarikh kelulusan diberi, setelah semua syarat kelulusan dipenuhi.

Menepati Sasaran 1 minggu

Melebihi 1 minggu tetapi tidak melebihi 2 minggu

Melebihi 2 minggu

0

7

Mengadakan program memandu lawatan ke hutan dan denai hutan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun untuk orang awam.

 -

8

Menyemak sempadan luar Hutan Simpanan Kekal tidak kurang daripada 4 km setiap bulan

Menepati 4KM sebulan

Menepati 1KM Sebulan tetapi tidak menepati 4KM

Kurang 1KM Sebulan

3 3 4

9

Menghargai maklumat serta maklumbalas yang diterima daripada orang awam. Semua

aduan kesalahan hutan akan diambil tindakan dalam masa tidak melebihi tiga (3) hari.

Menepati Sasaran 3 hari

Melebihi 3 hari tetapi tidak melebihi 7 hari

Melebihi 7 hari

13 0 0

10

Memberi perkhidmatan yang sebaik mungkin serta layanan yang sebaik mungkin serta layanan yang mesra setiap masa.

 -

 

              a bcefghijk      

    l  Lambang P.Pinang (1) LOGO JPSMmoqr  logo botani