STATISTIK PERKHIDMATAN ONLINE

 

 

Aplikasi Dalam Talian
(Internet)

Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam
-Borang Maklumbalas
-
Laman Web Rasmi JHN PP
           Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov Dis Jumlah
2020 40  45  50  35  35  40  45  50  52  52  54  55  553

 

Aplikasi Dalam Talian
(Internet)
Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam
-Borang Maklumbalas
-
Laman Web Rasmi JHN PP
           Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov Dis Jumlah
2021 40  45  50  55  60  65  60  65  70  75  80  85  690

 

 

Aplikasi Dalam Talian
(Internet)
Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam
-Borang Maklumbalas
-
Laman Web Rasmi JHN PP
           Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov Dis Jumlah
2022 85  80  86  90  95  95  96  97          
              a bcefghijk      

    l logo pp  LOGO JPSMmoqr  logo botani