Perundangan

Undang-undang yang ada hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Akta Perhutanan Negara 1984.

  • Perlembagaan Persekutuan
  • Kanun Tanah Negara (Akta 56 1965)
  • Kanun Tatacara Jenayah (Semakan 1999)(Akta 593)
  • Kanun Keseksaan (Semakan 1997)(Akta 574)
  • Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
  • Akta Perdagangan Spesis Terancam Antarabangsa Tahun 2008 (Akta 686)
  • Akta Pembangunan Mineral 1994 (Akta 525)
  • Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010 (Akta 716)
  • Akta Perikanan 1985 (Akta 317)
  • Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127)
              a bcefghijk      

    l  Lambang P.Pinang (1) LOGO JPSMmoqr  logo botani