ONLINE SERVICE STATISTIC

 

Aplikasi Dalam Talian
(Internet)

Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam
-Borang Maklumbalas
-
Laman Web Rasmi JHN PP
  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov Dis Jumlah
2018 28  30  30  31 32   32  25  30  32  40  45  50  405

 

Aplikasi Dalam Talian
(Internet)

Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam
-Borang Maklumbalas
-
Laman Web Rasmi JHN PP
           Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov Dis Jumlah
2019  30  40  45  50  52  54  56  40  42  40  45  50  544

 

Aplikasi Dalam Talian
(Internet)

Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam
-Borang Maklumbalas
-
Laman Web Rasmi JHN PP
           Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sept Okt Nov Dis Jumlah
2020 40  45  50  35  35  40  45  50  52  52  54  55  553
              a bcefghijk      .

l logo pp  LOGO JPSMmnoqr  logo botani