Perundangan

Akta Perhutanan Negara 1984 (Pindaan 1993)

 • Kaedah-kaedah Hutan Pulau Pinang 1981
 • Enakmen Industri Berasaskan Kayu 1986
 • Kaedah-kaedah Industri Berasaskan Kayu 1989

Undang-undang yang ada hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Akta Perhutanan Negara 1984.

 • Perlembagaan Persekutuan
 • Kanun Tanah Negara (Akta 56 1965)
 • Kanun Tatacara Jenayah (Semakan 1999)(Akta 593)
 • Kanun Keseksaan (Semakan 1997)(Akta 574)
 • Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
 • Akta Perdagangan Spesis Terancam Antarabangsa Tahun 2008 (Akta 686)
 • Akta Pembangunan Mineral 1994 (Akta 525)
 • Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010 (Akta 716)
 • Akta Perikanan 1985 (Akta 317)
 • Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127)
              a bcdefghijk      

l logo pp  LOGO JPSMmnoqr  logo botani