Events Calendar

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG
Hits : 42985

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda secara ikhlas berhubung dengan perkhidmatan yang diberi oleh Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang. Segala maklum balas yang diperolehi akan digunakan untuk menilai prestasi sebenar JPNPP dalam melaksanakan tugasnya.Sila berikan pendapat sejauh mana tahap kepuasan anda berdasarkan pernyataan yang diberikan

 KLIK UNTUK MENJAWAB KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG

              a bcefghijk      .

l logo pp  LOGO JPSMmnoqr  logo botani