Quotation

 

 

No Sebut Harga Keterangan

Tarikh
Lawatan Tapak

Tempat Lawatan Tapak

Tarikh Tutup

Harga
Borang (RM)

 JPNPP/400-17/2020/14

 SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBEKAL ANAK POKOK BERLAINAN SPESIES BAGI TUJUAN PROGRAM PERHUTANAN BANDAR DI SEKITAR NEGERI PULAU PINANG

 8/7/2020
(RABU)

PEJABAT HUTAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, JAM 10.00 PAGI 

15/7/2020
(RABU) 

 RM10.00
(di eperolehan)

 

              a bcefghijk      

l logo pp  LOGO JPSMmnoqr  logo botani