SebutHarga

 

No Sebut Harga Keterangan

Tarikh
Lawatan Tapak

Tempat Lawatan Tapak

Tarikh Tutup

Harga
Borang (RM)

JPNPP/400-17/2021/7

SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN PENERBITAN DOKUMEN KAJIAN RANCANGAN PENGURUSAN HUTAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG (2021-2030)

8.2.2021
(ISNIN)

JABATAN PERHUTANAN NEGERI PULAU PINANG, TINGKAT 34 KOMTAR,
 JAM 10.00 PAGI

22.2.2021
(ISNIN)

RM 10.00
http://
ep.penang.gov.my 

 

              a bcefghijk      .

l logo pp  LOGO JPSMmnoqr  logo botani