ADUAN & MAKLUMBALAS

Posted in Info Perhutanan Pulau Pinang

MAKLUM BALAS  -  (Borang Maklum Balas)

Kami amat mengalu-alukan maklumbalas / pertanyaan anda. Sekiranya maklumat terperinci yang diperlukan tidak terdapat di dalam web ini, keperluan anda akan dimajukan kepada bahagian yang berkaitan. Pertanyaan / aduan anda akan dijawab dalam tempoh 7 hari waktu bekerja.

BORANG ADUAN  -  (Borang Aduan)

Anda dialu-alukan menggunakan perkhidmatan ini jika anda mempunyai sebarang aduan mengenai Jabatan Perhutanan Negeri Pulau Pinang. Aduan anda akan membantu kami untuk meningkatkan mutu perkhidmatan sedia ada. 

ADUAN INTEGRITI  -  (Borang Aduan Integriti)

Anda dialu-alukan menggunakan perkhidmatan ini jika anda mempunyai sebarang aduan integriti mengenai Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia seperti salah laku kakitangan, kelemahan sistem dan tatacara kerja, perbuatan rasuah, penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa*. Aduan anda akan membantu kami untuk meningkatkan profesionalisme, kecekapan dan tadbir urus di Jabatan kami. 

NOTA: Maklumat peribadi dan aduan integriti yang anda laporkan akan dilindungi dan dirahsiakan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)

              a bcefghijk      

l logo pp  LOGO JPSMmnoqr  logo botani