Kemajuan Suku Tahun Pewartaan

Kemajuan Suku Tahun Pewartaan Pengelasan  Fungsi Kegunaan Hutan Mengikut Seksyen 10(1) Akta Perhutanan Negara Bagi Negeri Pulau Pinang Sehingga 31 Disember 2009

Fungsi Cadangan Telah Diwartakan Baki
(a) (b) (c) (d)
Hutan Pengeluaran Pengeluaran kayu di    bawah Perolehan Berkekalan - - -
Hutan Perlindungan Tanah 5,139 - 5,139
Hutan Kawalan Banjir - - -
Hutan Tadahan Air 3,121 3,121 -
Hutan Perlindungan Hidupan Liar 1,229 - -
Hutan Simpanan Hutan Dara (VJR) 378 - 378
Hutan Lipur 89 - 89
Hutan Pelajaran 4 - 4
Hutan Penyelidikan 5 - 5
Hutan Bagi Maksud Persekutuan - - -
Hutan Taman Negeri 445 445
              a bcdefghijk      

l logo pp  LOGO JPSMmnoqr  logo botani